TƯ VẤN VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁLVS cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ gồm:
  • Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.
  • Tư vấn thủ tục, xây dựng hồ sơ công bố thông tin và bán đấu giá cổ phần.
  • Tổ chức bán đấu giá cổ phần tại LVS.
  • Các khách hàng tiêu biểu