TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC
Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp của LPBS gồm có:
 • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
 • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
 • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính.
 • Tái cơ cấu vốn: Tư vấn phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong chiến lược tổng thể dài hạn cũng như trong từng giai đoạn cụ thể của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LPBS sẽ tư vấn giải pháp về phương án phát hành chứng khoán (riêng lẻ hay rộng rãi ra công chúng) để đảm bảo tính khả thi cũng như hiệu quả về tài chính cho Doanh nghiệp.

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
LPBS đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm:
 • Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp: tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn các cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp tối ưu, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty;
 • Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động: các chuyên gia tư vấn luật chuyên sâu của LPBS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng;
 • Xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát: LPBS cũng có dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dừng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát để phù hợp với thông lệ của Việt Nam và quốc tế ;
 • Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin đại chúng theo luật định ;
 • Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông: bao gồm các phần việc như tư vấn xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp tiến hành thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tư vấn và soạn thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, các Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cứ, bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát,…, Quy chế các cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp. Sau cùng là phối hợp tiến hành thực hiện kiểm phiếu và tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo Biên bản kiểm phiếu. Ngoài ra LPBS còn tư vấn thêm về các văn bản khác trong cuộc họp nếu có phát sinh.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Các dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của LPBS gồm có:
 • Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
 • Tư vấn chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần;
 • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại;
 • Tư vấn hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp.

TƯ VẤN M&A

Dịch vụ của
LPBS bao gồm:
 • Chiến lược: LPBS cùng khách hàng xây dựng chiến lược mua bán & sáp nhập hợp lý nhất dựa trên nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành. Chiến lược đồng thời đề xuất các giải pháp gia tăng giá trị doanh nghiệp và khai thác được các lợi ích cộng hưởng
 • Chọn lọc, tiếp xúc đối tác tiềm năng: LPBS xây dựng danh sách toàn diện nhiều đối tác mua/bán tiềm năng và, đại diện khách hàng liên lạc, và thuyết phục đối tác.
 • Triển khai: LPBS hỗ trợ khách hàng định giá; xây dựng hồ sơ chào bán; khảo sát doanh nghiệp và đàm phán; có ý kiến về các vấn đề liên quan đến thuế, luật pháp và kế toán; thu xếp vốn cho thương vụ mua bán & sáp nhập.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA LPBS 
STT
KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ
1 Công ty Cổ phần Him Lam Hải Phòng Phát hành & Môi giới bán trái phiếu
2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Sài Gòn
Phát hành & Môi giới bán trái phiếu
3 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc
Vạn Phúc
Phát hành & Môi giới bán trái phiếu
4 Cty CP Chứng khoán Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phát hành & Môi giới bán trái phiếu
5 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Thương Tín
Phát hành & Môi giới bán trái phiếu
6 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển
Sài Gòn (SDI)
Tư vấn M&A
7 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Đông Nam Tư vấn M&A
8 Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Tư vấn M&A
9 Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh
Kerry TTC
Tư vấn M&A
10 Công ty Cổ phần Thảo Điền. Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ
11 Công ty TNHH Bất động sản
Việt Phú An
Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ
12 Công ty Cổ phần Đầu tư và
Kinh doanh Địa ốc Đại Nhân
Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ
13 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh
Địa ốc và Dịch vụ Thương mại Tân Hải
Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ
14 Công ty Cổ phần Xuân Thành Group Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ
15 Công ty TNHH MTV Trường An
thuộc Bộ quốc Phòng
Tư vấn thoái vốn đầu tư Nhà nước
16 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khánh Hòa Tư vấn thoái vốn nhà nước
17 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng
18 Công ty cổ phần Transimex Tư vấn chào bán Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng
19 Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn Tư vấn niêm yết HOSE
20 Công ty cổ phần Tập đoàn PAN Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng