TƯ VẤN ĐẦU TƯ
LPBS cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ gồm:
  • Tư vấn kiến thức và quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
  • Tư vấn định giá chứng khoán, giúp Khách hàng lựa chọn chiến lược đầu tư hợp lý.
  • Tư vấn về các yếu tố rủi ro liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, đề xuất các giải pháp giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro.
  • Xây dựng danh mục đầu tư và chiến lược phòng ngừa rủi ro hiệu quả.