Công ty Chứng khoán Viettranimex - thành viên giao dịch thứ 100 của Sở GDCK Hà Nội

  13/01/2010
Ngày 11 tháng 01 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 13/QĐ-SGDHN về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex. Đây là công ty chứng khoán thành viên giao dịch thứ 100 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.