THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC (13/07/2023)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Chi tiết như sau:

1- Thông báo phát hành CP trả cổ tức

2- Thông báo chào bán CP ra công chúng

3- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

4- Văn bản số 4222/NHNN – TTGSNH ngày 31/05/2023 của NHNN về việc chấp thuận cho LPB tăng vốn điều lệ năm 2023.

5- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 170/GCN-UBCK ngày 06/07/2023.

6- Bản sao Công văn số 4518/UBCK-QLCB ngày 10/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của LPB.

7- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 1490/2023/NQ-HĐQT ngày 12/07/2023 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

8- Bản sao Bản cáo bạch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.


 

CÁC TIN KHÁC

Hướng dẫn đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) năm 2023 (chốt quyền ngày 23/08/2023)

  23/08/2023
Hướng dẫn đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) năm 2023 (chốt quyền ngày 23/08/2023)

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

  30/12/2022
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09

  31/08/2022
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2022

  20/07/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2022

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

  18/03/2022
Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

  20/04/2021
Kính thưa Quý khách hàng, Công ty Cổ Phần Chứng khoán Liên Việt xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  02/04/2021
Kính gửi Quý cổ đông: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

  14/05/2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 đến Quý Cổ đông

Công bố thông tin ứng viên thành viên HĐQT

  23/04/2020
Công bố thông tin ứng viên thành viên HĐQT

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  17/04/2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt