THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2022 (20/07/2022)
  1. Thông báo về việc nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần Đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.
  2. Mẫu biểu đính kèm:

    –       Mẫu 01 Giấy đề nghị nhận Giấy CNSH Cổ phần_Cổ đông;

    –       Mẫu 02 Giấy đề nghị nhận Giấy CNSH Cổ phần_Cổ đông là CBNV LienVietPostBank;

    –       Mẫu 03 Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin Cổ đông.


 

CÁC TIN KHÁC

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

  30/12/2022
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09

  31/08/2022
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

  18/03/2022
Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

  20/04/2021
Kính thưa Quý khách hàng, Công ty Cổ Phần Chứng khoán Liên Việt xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  02/04/2021
Kính gửi Quý cổ đông: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

  14/05/2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 đến Quý Cổ đông

Công bố thông tin ứng viên thành viên HĐQT

  23/04/2020
Công bố thông tin ứng viên thành viên HĐQT

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  17/04/2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

  16/04/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  13/11/2019
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế