Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt (16/03/2018)

Kính gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tập tin đính kèm : Tai lieu Dai hoi Co dong thuong nien Cong ty CP Chung khoan Lien Viet nam 2018.pdf


 

CÁC TIN KHÁC

Thông báo nghỉ lễ 02 tháng 09 năm 2018

  30/08/2018
Thông báo nghỉ lễ 02 tháng 09 năm 2018

Công bố thông tin về việc niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

  06/07/2018
Công bố thông tin về việc niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/5

  24/04/2018
Kính gửi Quý khách hàng thông báo nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/5

Đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2018

  26/03/2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2018

Thông báo của LVS về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2018

  13/03/2018
Kính gửi Quý khách hàng thông báo của LVS về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2018

LVS thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

  26/12/2017
Công ty Cổ Phần Chứng khoán Liên Việt xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.

Mẫu đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu LPB

  28/11/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng mẫu đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu LPB

Thông báo thời gian làm việc của LVS từ 25/11/2017 đến 18/12/2017

  27/11/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Thông báo thời gian làm việc của LVS từ 25/11/2017 đến 18/12/2017.

Thông báo của LPB về việc thông báo trả cổ tức năm 2016 và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

  27/11/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Thông báo số 917/2017/TB-HĐQT của LPB về việc thông báo trả cổ tức năm 2016 và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.