Hướng dẫn đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) năm 2023 (chốt quyền ngày 23/08/2023)

  23/08/2023
Hướng dẫn đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) năm 2023 (chốt quyền ngày 23/08/2023)

Thông báo nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

  09/03/2020
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng thông báo nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Giấy đề nghị chuyển Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

  12/07/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Giấy đề nghị chuyển Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

hay đổi thông tin liên lạc Quản lý cổ đông Ngân Hhàng TMCP Bưu Điện Liên Việt năm 2016

  28/10/2016
Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) thông tin liên hệ về hoạt động Quản lý cổ đông LPB tại Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt như sau:

Biểu phí và Hướng dẫn nộp phí quản lý cổ đông LienVietPostBank (LPB) cập nhật ngày 21/03/2016

  21/03/2016
Biểu phí và Hướng dẫn nộp phí quản lý cổ đông LienVietPostBank (LPB)

Mẫu Giấy đăng ký số tài khoản ngân hàng của cổ đông LienVietPostBank (LPB) cập nhật ngày 23/12/2015

  23/12/2015
Giấy đăng ký số tài khoản ngân hàng (áp dụng cho cổ đông mới)

Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phổ thông lần 2 của LienVietPostBank (LPB) ngày 24/10/2015

  06/11/2015
Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phổ thông lần 2 của LienVietPostBank (LPB)

Biểu phí và Hướng dẫn nộp phí quản lý cổ đông LienVietPostBank (LPB) cập nhật ngày 11/09/2015

  11/09/2015
Biểu phí và Hướng dẫn nộp phí quản lý cổ đông LienVietPostBank (LPB)

Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần LienVietPostBank (LPB) cập nhật ngày 27/07/2015

  27/07/2015
Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần LienVietPostBank (LPB) cập nhật ngày 27/07/2015