Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  13/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán giữa Công ty chứng khoán Liên Việt (LVS) và Công ty cổ phần tập đoàn Liên Việt (LVG)

  26/10/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán giữa LVS và LVG.

Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018

  14/08/2018
Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt công bố báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018

Bản CBTT: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  07/08/2018
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

  20/07/2018
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

LVS ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

  10/05/2018
LVS ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Công văn giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

  20/04/2018
Kính gửi Quý khách hàng Công văn giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

  19/04/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018.

Báo cáo thường niên năm 2017

  30/03/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo thường niên năm 2017.