Ngôn ngữ:         |     Sơ đồ    |    Liên hệ
Ho Chi Minh City Securities Corporation

 

I.             Các loại chứng khoán giao dịch tại thị trường UpCom:

 

 

-         Cổ phiếu cuả các công ty đại chúng bị hủy niêm yết, không đủ điều kiện niêm yết  hoặc chưa niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội.

-         Trái Phiếu

 

II.     Quy định chung:

  1. Thời gian giao dịch:

Thị trường UpCOM giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định. Các phiên giao dịch được tổ chức như sau:

o       Sáng:       Từ 10h00 đến 11h30

o       Chiều:      Từ 13h30 đến 15h00.

 

  1. Phương thức giao dịch:  Gồm 2 phương thức sau:

o       Thỏa thuận điện tử:

- Được áp dụng trong trường hợp NĐT chưa tìm được đối tác giao dịch, Đại diện giao dịch của LVS sẽ nhập lệnh chào mua hoặc chào bán vào hệ thống của SGDCK Hà Nội để tìm đối tác cho NĐT.

- Lệnh chào Mua/Bán của NĐT được nhập vào hệ thống theo nguyên tắc yết giá xác định.

- Lệnh sẽ được thực hiện nếu có lệnh đối ứng trên hệ thống phù hợp hoàn toàn về giá và khối lượng, theo nguyên tắc xác nhận giao dịch( xác nhận Mua/ Bán).

 

o       Thỏa thuận thông thường:

           Được áp dụng trong trường hợp NĐT đã tìm được đối tác giao dịch hoặc LVS có thể đáp ứng đựơc yêu cầu của lệnh giao dịch.

           Trường hợp NĐT tự thỏa thuận giao dịch với nhau thì NĐT sẽ cung cấp thông tin bên phía khách hàng đối ứng cho LVS Tên công ty CK,  Số hiệu TK giao dịch chứng khoán, điện thoại liên hệ…) để Đại diện giao dịch liên lạc và thực hiện lệnh. Lệnh thỏa thuận được thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập vào hệ thống và bên mua xác nhận lệnh, sau đó sẽ thông báo kết quả cho NĐT.

 

  1. Giá tham chiếu:

* Đối với chứng khoán mới đăng ký giao dịch lần đầu:

- Trong ngày giao dịch đầu tiên, SGDCK Hà Nội chỉ nhận lệnh giao dịch thỏa thuận điện tử và không áp dụng biên độ giao động giá. Nếu trong ngày giao dịch đầu tiên không có giá thực hiện thì giá tham chiếu sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch đựợc xác lập trên hệ thống.

- Trường hợp chứng khoán không có giao dịch trên hai mươi lăm(25) ngày giao dịch liên tiếp, khi được giao dịch trở lại thì giá tham chiếu sẽ được xác định tương tự quy định xác định giá tham chiếu chứng khoán mới đăng ký giao dịch.

Đối với cổ phiếu đang giao dịch: giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giao dịch thỏa thuận điện tử của ngày có giao dịch gần nhất. 

 

  1. Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch, biên độ dao động giá và đơn vị yết giá:

 - Đơn vị giao dịch: không Quy định.

 - Khối lượng giao dịch: tối thiểu 10 Cổ phiếu (CP) hoặc 10 Trái phiếu(TP).

 - Đơn vị yết giá: 100 VNĐ, không Quy định đối với trái phiếu.

 - Biên độ giao động giá: +/-10% đối với Cổ phiếu, không áp dụng đối với Trái phiếu.

   Giới hạn dao động giá CP được xác định như sau:

   Giá trần               Giá tham chiếu   (giá tham chiếu x 10%)

 +   Giá sàn                Giá tham chiếu  –  (giá tham chiếu x 10%)

 

5.   Nguyên tắc giao dịch:

- Nhà đầu tư (NĐT) mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đặt lệnh mua/bán chứng khoán tại LVS. Trong trường hợp NĐT đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì không cần mở thêm tài khoản.

- Ký quỹ giao dịch:

+ Khi đặt lệnh bán: Nhà đầu tư phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trong tài khoản giao dịch chứng khoán.

+ Khi đặt lệnh mua: Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ tiền giao dịch theo mức thoả thuận với LVS.

- Giá đặt mua/đặt bán của NĐT phải nằm trong phạm vi biên độ dao động giá của ngày giao dịch.

- Trường hợp NĐT đã tìm được đối tác: giao dịch sẽ thực hiện theo phương thức thoả thuận thông thường. Đại diện Giao dịch của LVS sẽ nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và sau đó thông báo kết quả cho NĐT.

- Trường hợp chưa tìm được đối tác giao dịch: NĐT tham khảo thông tin chào mua/chào bán tốt nhất trên thị trường qua hệ thống thông tin giao dịch trực tuyến tại LVS, và yêu cầu LVS thực hiện lệnh mua/ bán cho mình theo giá tốt nhất thông qua phương thức thoả thuận điện tử.

 

 6. Nội dung và nguyên tắc khớp lệnh:

        Nội dung của lệnh giao dịch:

          - Lệnh Mua/Bán

    - Số hiệu tài khoản của Nhà đầu tư.

          - Mã chứng khoán

          - Khối lượng chứng khoán

          - Giá mua/bán chứng khoán.

  

Lệnh giao dịch là lệnh giới hạn: Lệnh có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ  thống đăng ký giao dịch cho đến khi lệnh bị hủy hoặc cho đến khi kết thúc phiên giao dịch.

 

* Quy định về sửa, hủy lệnh:

- NĐT chỉ được phép sửa hoặc hủy lệnh thỏa thuận điện tử chưa thực hiện. Nếu lệnh đã thực hiện trên hệ thống thì không được phép sửa hoặc hủy bỏ.