Ngôn ngữ:         |     Sơ đồ    |    Liên hệ
Ho Chi Minh City Securities Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Tên giao dịch chính thức: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Tên tiếng Anh: LIEN VIET SECURITIES JOINT-STOCK COMPANY

Tên viết tắt:    LVS

Được thành lập ngày 12/02/2009 theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán số: 104/UBCK-GP, và các Quyết định chấp thuận điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động các số: QĐ số 304/UBCK-GP ngày 03/03/10, QĐ số 309/UBCK-GP ngày 10/3/2010, QĐ số 316/UBCK-GP ngày 20/4/2010, QĐ số 325/UBCK-GP ngày 25/05/10, QĐ số 367/UBCK-GP ngày 16/11/2010, QĐ số 31/GPĐC- UBCK  ngày 16/07/2013 và QĐ số 33/GPĐC-UBCK ngày 06/08/2013.

Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 03 tháng 08 năm 2010 và các Quyết định điều chỉnh số 622/QĐ-UBCK ngày 24/08/2011, QĐ số 185/QĐ –UBCK ngày 16/02/2011, QĐ số 462/QĐ-UBCK  ngày 06/08/2013, QĐ số 1243/QĐ –UBCK ngày 16/11/2016.

Trụ sở chính:

Tầng 2 - Tòa nhà HimLam - số 234 - Ngô Tất Tố - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh

-      Điện thoại:      (08) 73098198

-      Fax:               (08) 35412799

-      Email: congtycophanchungkhoanlienviet@lvs.com.vn

-      Địa chỉ trang web: www.lvs.com.vn ; www.lvs.vn

 

 Chi nhánh Hà Nội:

 Tầng 23 – Tòa nhà Capital Tower – Số 109 – Trần Hưng Đạo – Phường Cửa Nam – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

     -      Điện thoại:       (04) 3 941 2299    

-      Fax:                (04) 3 941 2708

Người đại diện theo pháp luật: 

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

Nghiệp vụ kinh doanh của LVS:

  • Môi giới chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Tự doanh chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư