Ngôn ngữ:         |     Sơ đồ    |    Liên hệ
Ho Chi Minh City Securities Corporation


    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       --------o0o-------

Số: 131 /2016/CV-LVS

 

       Tp. HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:      QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

 

Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) thông tin liên hệ về hoạt động Quản lý cổ đông LPB tại Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt như sau:

 

1.      TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TP. HCM.

Bà:                        Trần Nam Phương

Điện thoại :         08. 73098198                        Ext: 124

Mobile :               0979234818 

Email:                   phuong.tran@lvs.com.vn

Địa chỉ:                  Lầu 2 – Tòa nhà tập Golf Himlam, 234 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

2.      CHI NHÁNH HÀ NỘI.

Bà:                        Đỗ Thị Minh Trang

Điện thoại:          04. 39412299

Mobile:               0949786666

Email:                   trang.do@lvs.com.vn

Địa chỉ:                 Tầng 23 – Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty Cổ Phần chứng khoán Liên Việt xin thông báo cho Quý cổ đông của LPB biết để tiện liên hệ công việc và tránh rò rỉ thông tin của cổ đông.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-         Như trên

-         Lưu HCNS,

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng