Ngôn ngữ:         |     Sơ đồ    |    Liên hệ
Ho Chi Minh City Securities Corporation

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) gồm các thành viên:

1. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Thương mại, Tài chính và Chứng khoán, Bà Hồng đã từng đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo cao cấp của nhiều công ty chứng khoán trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc và hiện nay đang giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Liên Việt.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng có bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành vật giá do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp và Bằng Cử nhân Luật do Trường Đại học Luật TP. HCM cấp. Đồng thời, Bà Hồng còn nắm giữ Chứng chỉ Kế toán Trưởng, Chứng chỉ hành nghề Luật Sư và Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ.

2. Ông NGUYỄN VĂN HUYNH – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hiện đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt, ngoài ra ông Huynh còn là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm chánh Văn phòng Khu vực phía Nam của Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt và Chủ tich HĐQT Công ty Cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ  Tài chính Sài Gòn

Ông Huynh có gần 40 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác nhau như Trường Vật giá TW2, Công ty Rau quả Tp. Hồ Chí minh, Công ty TNHH H.T.H trước khi chuyển qua lĩnh vực tài chính với chức danh Giám đốc chi Nhánh Tp, Hồ Chí Minh của Ngân mại Thương mại Cổ phần ngoài quốc và lần lượt được bổ nhiệm nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và Quyền Tổng giám đốc của Ngân hàng này.

Ông Nguyễn Văn Huynh có bằng cử nhân kinh kinh tế do Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

3. Ông LÂM VIỆT SƠN – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Sơn được Đại Hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty

Ông Lâm Việt Sơn có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng, ông đã đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang – và các Chi nhánh Vietcombank Tân Thuận, Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh trước khi gia nhập Ngân hàng TMCP Liên Việt Post Bank với chức danh Phó giám đốc Khối pháp Chế, Quản trị rủi ro và Phòng chống rửa tiền.

Ông Lâm Việt  Sơn đã có bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành Ngân hàng do Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

4. Ông NGUYỄN VĂN THANH – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Văn Thanh là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS).

Ông Thanh đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và xuất nhập khẩu, với các vị trí chủ đầu tư các dự án lớn như Khu thương mại quốc gia Việt Nam và Lào tại “Khu thương mại China - Asean”, Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc; Dự án Khu đô thị sông Sài Gòn; Khu đô thị Lý Thái Tổ - Bắc Ninh v.v…

Ông Nguyễn Văn Thanh đã từng đảm nhận nhiều chức vụ chủ chốt tại các Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp cổ phần như Công ty Xuất nhập khẩu Viettranimex; Công ty Xây lắp Thương mại & Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam; Công ty Thương mại và Dịch vụ Hàng hải, Tổng cục Đường biển; Công ty Đầu tư & Cung ứng Tàu biển Hải Phòng; Công ty Liên doanh Vũng Tàu - Hải Phòng. 
 
Ông Nguyễn Văn Thanh có bằng Cử nhân Ngữ văn, Khoa Ngữ văn, Đại học Quốc gia.
 
  

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Ông Huỳnh Văn Phát – Tổng Giám đốc

 
DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ:
 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ CCHN

NGÀY CẤP

LOẠI CCHN

1

Nguyễn Thị Bích Hồng

000498/QLQ

22/12/2009

Quản lý Quỹ

2

Trần Lan Hương

00201/QLQ

17/04/2009

Quản lý Quỹ

3

Huỳnh Văn Phát

000815/QLQ

9/2/2012

Quản lý Quỹ

4

Cao Khánh Huy

001356/QLQ

29/12/2015

Quản lý Quỹ

5

Nguyễn Bích Trâm

001359/QLQ

07/01/2016

Quản lý Quỹ

6

Đinh Viết Học

001830/PTTC

23/08/2011

Phân tích Tài chính

7

Hoàng Diệu Nam

00272/PTTC

27/02/2009

Phân tích Tài chính

8

Trương Thị Ngọc

001859/PTTC

2/12/2011

Phân tích Tài chính

9

Trần Nam Phương

001807/MGCK

12/7/2011

Môi giới Chứng khoán

10

Liêu Ngọc Oanh

002141/PTTC

30/12/2014

Phân tích Tài chính

11

Trần Huỳnh Trang

001834/MGCK

11/08/2011

Môi giới Chứng khoán

12

Nguyễn Văn Hùng

01098/MGCK

17/09/2009

Môi giới Chứng khoán

13

Trần Thị Thu Hường

001438/QLQ

30/06/2016

Quản lý Quỹ

14

Phan Thị Oanh

00462/MGCK

31/03/2009

Môi giới Chứng khoán

15

Hoàng Diệu Phương

00430/QLQ

02/11/2009

Quản lý Quỹ

16

Đinh Hùng Lĩnh

00279/PTTC

27/02/2009

Phân tích Tài chính

17

Đỗ Minh Trang

003571/MGCK

21/04/2016

Môi giới Chứng khoán