TƯ VẤN M&A

Dịch vụ của LVS bao gồm:
  • Chiến lược: LVS cùng khách hàng xây dựng chiến lược mua bán & sáp nhập hợp lý nhất dựa trên nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành. Chiến lược đồng thời đề xuất các giải pháp gia tăng giá trị doanh nghiệp và khai thác được các lợi ích cộng hưởng
  • Chọn lọc, tiếp xúc đối tác tiềm năng: LVS xây dựng danh sách toàn diện nhiều đối tác mua/bán tiềm năng và, đại diện khách hàng liên lạc, và thuyết phục đối tác.
  • Triển khai: LVS hỗ trợ khách hàng định giá; xây dựng hồ sơ chào bán; khảo sát doanh nghiệp và đàm phán; có ý kiến về các vấn đề liên quan đến thuế, luật pháp và kế toán; thu xếp vốn cho thương vụ mua bán & sáp nhập.
  • Khách hàng tiêu biểu

 

CÁC TIN KHÁC