HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) Nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm các thành viên: 

1. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bà Nguyễn Thị Bích Hồng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của LVS bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 và được Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Bà Nguyễn Thị Bích Hồng có bằng Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Vật giá do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp và Bằng Cử nhân Luật do Trường Đại học Luật TP. HCM cấp. Đồng thời, Bà Hồng còn có Chứng chỉ Kế toán Trưởng, Chứng chỉ Hành nghề Luật sư và Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ.
Với trên 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Thương mại, Tài chính và Chứng khoán, Bà Nguyễn Thị Bích Hồng đã từng đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo cao cấp của một số công ty chứng khoán trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc và hiện nay đang đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị của LVS.

2. Ông NGUYỄN VĂN THANH – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Văn Thanh có bằng Cử nhân Ngữ văn, Khoa Ngữ văn, Đại học Quốc gia và hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Ông Nguyễn Văn Thanh đã có 40 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và xuất nhập khẩu, với các vị trí chủ đầu tư các dự án lớn như Khu thương mại quốc gia Việt Nam và Lào tại “Khu thương mại China - Asean”, Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc; Dự án Khu đô thị sông Sài Gòn; Khu đô thị Lý Thái Tổ - Bắc Ninh v.v…
Đồng thời, Ông Nguyễn Văn Thanh đã và đang đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt tại các Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp cổ phần như Công ty Xuất nhập khẩu Viettranimex; Công ty Xây lắp Thương mại & Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam; Công ty Thương mại và Dịch vụ Hàng hải, Tổng cục Đường biển; Công ty Đầu tư & Cung ứng Tàu biển Hải Phòng; Công ty Liên doanh Vũng Tàu - Hải Phòng. 

3. Bà VŨ THỊ HUỆ – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Vũ Thanh Huệ, có bằng Cử nhân Luật do Trường Đại học Luật Hà Nội cấp, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của LVS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tháng 9 năm 2022, bà Huệ được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings. Trước đó, bà Huệ giữ chức vụ Giám đốc Ban Pháp chế Công ty Cổ phần Thaiholdings, Trưởng phòng Pháp chế của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
Bà Huệ có 15 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác nhau như Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB, Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T, Công ty Luật TNHH Vietthink trước khi chuyển sang công tác tại vị trí Giám đốc Ban Pháp chế và Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings. 

4. ÔNG DƯƠNG CÔNG VỊNH – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Dương Công Vịnh có bằng Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng do Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp, bằng Kỹ sư Hóa thực phẩm do Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Ông Dương Công Vịnh hiện đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại LVS nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bên cạnh đó, ông Vịnh hiện cũng đang nắm giữ vị trí lãnh đạo cao cấp tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB). Ông Dương Công Vịnh có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và đã đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với chức danh Phó Giám đốc Khối Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ.


BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT
Ông Huỳnh Văn Phát – Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Văn Phát đã có 10 năm kinh nghiệm và công tác tại một số doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán trước khi gia nhập đội ngũ LVS.
Sau 5 năm công tác tại Công ty, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của LVS, Ông Huỳnh Văn Phát đã được Hội đồng quản trị Công ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
Ông Huỳnh Văn Phát có bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng do Trường Đại học Kinh tế TP. HCM cấp. Ngoài ra, Ông Phát còn có Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ.


DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ: