Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt công bố báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018
Trân trọng.
Tập tin đính kèm.
ATTC ban nien 2018.pdf
BCTC Ban nien 2018.pdf
Giai trinh BCTC Ban nien soat xet.pdf
 
 

CÁC TIN KHÁC

Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

  17/09/2019
Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  27/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Bản công bố thông tin về việc Niêm yết của DBC trên HSX

  10/07/2019
Bản công bố thông tin về việc Niêm yết của DBC trên HSX

Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

  10/06/2019
Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  20/05/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

  04/04/2019
Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2019

  15/03/2019
Kính gửi Quý khách đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  26/02/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  13/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ